Temeljem članka 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16) javni naručitelj Dječji vrtić Duga Resa, zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje elemente iz navedene odredbe u odnosu na pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA-Područni objekt Kasar.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati u ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE.