Kontakt


DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

Ulica doktora Ivana Banjavčića 2

47250 Duga Resa


Ravnateljica 

Telefon: 047/ 704-124

E-mail: vrticdresa@gmail.com


Stručni suradnici (pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj)

Telefon: 047/844-547

E-mail (pedagog): pedagogdresa@gmail.com

E-mail (psiholog): psihologdresa@gmail.com

E-mail (zdravstveni voditelj): zdravstvenivoditeljdresa@gmail.com


Računovodstvo i tajništvo

Telefon: 047/841-110Prikaži DJEČJE JASLICE I VRTIĆ DUGA RESA na većoj karti