OPĆA IGRAONICA

Namijenjena djeci od treće godine, koja nisu obuhvaćena redovnim programom.

CILJEVI:

1. Pružiti djeci mogućnost druženja, stvaranja socijalizacijskih  osnova, međusobnog upoznavanja, otkrivanja i oduševljenja za igru s pedagoški vrijednim materijalima.
2. Korištenjem slobodnog prostora ustanove u poslijepodnevnim satima, pružiti djeci mogućnost kreativnog izražavanja i stvaralaštva kroz osmišljene sadržaje.
3. Zadovoljiti dječju potrebu za igrom pod vodstvom odgojitelja.
4. Proširiti emocionalne i socijalne veze djeteta izvan kruga obitelji.