REDOVNI PROGRAM

   U pedagoškoj godini 2019./2020. ustanova u redovnom programu zbrinjava 372 djece jasličkog i vrtićkog uzrasta. Rad se provodi kroz 18 odgojnih skupina, 5 jasličkog i 13 vrtićkog uzrasta. Provodimo i program predškole (dvije skupine - objekt Kasar, jedna skupina - objekt Generalski Stol) i opće igraonice (objekti Kasar i Generalski Stol).
   O djeci brinu 34 odgojitelja, 3 medicinske sestre te 16-tero administrativno- tehničkih radnika.

   Ustroj Predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (1997., 2013.), čime je predškolski odgoj svrstan u sustav obrazovanja. Način i sadržaji odgojno-obrazovnog rada planiraju se prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015). Ovim programom obuhvaćena su djeca od godine dana do polaska u školu.
   Kako dijete u predškolskoj dobi intenzivno doživljava cijeli niz promjena u razvoju na svim područjima - mišljenje, motorika, emocionalni razvoj, razvoj socijalnih odnosa - nužno je zadovoljiti mu primarne potrebe i osigurati mu razvojno poticajnu okolinu.