REDOVNI PROGRAM

   U pedagoškoj godini 2017./2018. ustanova u redovnom programu zbrinjava 332 djece jasličkog i vrtićkog uzrasta. Rad se provodi kroz 18 odgojnih skupina, 6 jasličkog i 12 vrtićkog uzrasta. Provodimo i program predškole (dvije skupine - objekt Kasar, jedna skupina - objekt Generalski Stol) i opće igraonice (jedna skupina).
   O djeci brinu 33 odgojitelja, 3 medicinske sestre te 16-tero administrativno- tehničkih radnika.

   Ustroj Predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (1997, 2013), čime je predškolski odgoj svrstan u sustav obrazovanja. Način i sadržaji odgojno-obrazovnog rada planiraju se prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015). Ovim programom obuhvaćena su djeca od šest mjeseci do polaska u školu.
   Kako dijete u predškolskoj dobi intenzivno doživljava cijeli niz promjena u razvoju na svim područjima - mišljenje, motorika, emocionalni razvoj, razvoj socijalnih odnosa - nužno je zadovoljiti mu primarne potrebe i osigurati mu razvojno poticajnu okolinu.